Vintergrill 2009

2009 års vintergrill gick av stapeln den 8:e mars i gnistrande solsken och med ett vitt täcke på marken som gav oss som var där en underbar upplevelse av sotbrända korvar och en doft av äkta värme som spred sig från lägerelden i form av träkolsrök som länge skola påminna oss om denna dag.

Login