Grannsamverkan bygger på samarbete mellan de boende och Polisen. På många håll deltar även kommunernas bottsförebyggande råd, försäkringsbolag och andra aktörer. Motoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Har du frågor, kontakta Polisen i ditt närpolisområde.

Inbrottsbroschyren              Grannlappen             Checklista inför resan
Login