Södra Gottsunda Villaförening

Organisationsnummer: 817601-2808


Ägare av villafastighet inom föreningens verksamhetsområde som önskar bli medlem betalar medlemsavgift till föreningens Plusgirokonto.

Medlemsavgift: 100 kr (2018)
Plusgiro: 278 224-1

Externa länkar

Login